Huyền Không Đại Quái

Chương Trình Master Phong Thủy Chọn ngày theo Huyền Không Đại Quái Nguyên Thủy 64 quẻ của Huyền Không Đại Quái tương tự như các quẻ trong Kinh Dịch. Trong 64 quẻ này có rất nhiều bí mật ẩn chứa và từ bao đời qua, người Trung Quốc đã dùng các […]

Chương Trình Master Phong Thủy

Chọn ngày theo Huyền Không Đại Quái Nguyên Thủy

64 quẻ của Huyền Không Đại Quái tương tự như các quẻ trong Kinh Dịch. Trong 64 quẻ này có rất nhiều bí mật ẩn chứa và từ bao đời qua, người Trung Quốc đã dùng các bí ẩn này trong rất nhiều ứng dụng khác nhau.

Tài liệu nghiên cứu của người Trung Quốc này rất sâu xa, còn có nhiều thông tin ẩn ý trong cùng một loại tài liệu. Trừ khi có người nào đó khai mở được các bí ẩn đó cho bạn, bạn mới có thể thấu suốt được hết các thông tin đã được mã hóa. Đây là lối viết sâu xa trong các tài liệu của người Trung Quốc.

Trong Huyền Không Đại Quái, mỗi quẻ trong 64 quẻ đều có một “số hành” và một “số vận”. Bạn có thể thấy các số này trên các vòng của chiếc La Bàn Tam Nguyên. Các vòng này rất quan trọng và là “bí quyết” trong các ứng dụng của Phong Thủy Huyền Không Tam Nguyên. Bí quyết này sẽ giải mã  được các bí ẩn để khai mở “kho tàng”.

Tầm quan trọng của việc chọn lựa Huyền Không Đại Quái

Trong khóa học này, bạn sẽ học được cách phác họa sơ đồ Bát Tự (Tứ Trụ) của một ngày. Các trụ của Năm, Tháng, Ngày và giờ sẽ được diễn giải dưới hình thức Quẻ. Mỗi Quẻ có “Số Hành” và “Số Vận”. Chúng được sử dụng cho việc chọn lựa ngày tốt khi chuyển sang nhà mới, khai trương công ty mới, cải tạo, kích hoạt các tính chất của nước và có hiệu quả ngay tức thì.

Để trở thành nhà thực hành Phong Thủy chuyên nghiệp, bạn phải:

  • Có kiến thức về Phong Thủy Huyền Không Phi Tinh
  • Hiểu biết về 24 Sơn vị trên La Bàn
  • Hiểu biết về các vòng của Huyền Không Đại Quái trên La Bàn
  • Hiểu biết về cách ứng dụng và đo Địa Khí và sử dụng chúng cùng với 24 Sơn vị cơ bản.

Nhiều nhà thực hành Phong thủy biết cách đọc Phong Thủy. kiểm định, đưa ra những cải biến, nhưng một số người không đạt được kết quả như ý muốn khi đã thực hiện những cải biến. Đó là do có sự không tương thích khi ứng dụng phương pháp chọn ngày. Trong Phong Thủy Huyền Không, người ta sử dụng phương pháp Chọn ngày theo Huyền Không Đại Quái để có được kết quả như ý muốn .

Ứng dụng các vòng Huyền Không Đại Quái là “bí quyết” để tạo nên đẳng cấp và sự nổi bật cho một Pháp sư Phong Thủy. Các vòng Huyền Không Đại Quái trên La Bàn chứng minh được tính xác thực trong các ứng dụng Phong Thủy. Nếu biết cách ứng dụng thông tin này, kỹ năng của một người sẽ được minh chứng xác thực.

Tóm lại, Chọn ngày theo Huyền Không Đại Quái là “chìa khóa” chủ đạo để tích hợp được các Khí từ Thiên, Địa để tăng cường cho Nhân Khí nhằm đạt được kết quả khi thực hành Phong Thủy Huyền Không Tam Nguyên.

Phương pháp Chọn ngày theo Huyền Không Đại Quái sẽ giúp chúng ta tận dụng được thời gian và không gian để nâng cao cuộc sống thêm lành mạnh, hài hòa và thịnh vượng.

Nếu bạn trả lời được 30 câu hỏi này, bạn không cần phải tham dự khóa học

4 số nào trong nhóm số này thuộc Hành Dương trong Chọn ngày theo Huyền Không Đại Quái? (i) 9, 4, 3, 8 hay (ii) 1, 3, 7, 9

Quái Khí (卦氣) và Quái Vận (卦運) là gì?

Có sự khác biệt gì giữa Hợp Thập (合十) trong Quái Khí (卦氣) và Quái Vận (卦運)?

Tại sao Hợp Ngũ, (合五), Hợp Thập (合十) và Hợp Thập Ngũ (合十五) không thuộc Hành Thổ?

Tại sao không có sự kết hợp Hà Đồ của 1-6, 2-7, 3-8 và 4-9 trong kết hợp vận? Và tại sao không có kết hợp đặc biệt của 1-3, 2-4, 6-8 và 7-9 trong Quái Khí (卦氣)?

Quái nào trong hai quái này xác định yếu tố thời gian?
Quái Khí (卦氣) hay Quái Vận (卦運)?

Tam Ban Quái ( 三般卦) trong Chọn ngày theo Huyền Không Đại Quái là gì?

Ngày Tam Sát tốt và Ngày Tam Sát kỵ là gì? Làm thế nào để áp dụng chúng một cách chính xác để ngăn ngừa những tác động xấu?

Vì sao bằng cách chọn trong cùng ngày, có khi trở thành ngày Tam Sát, có khi lại không?

Nhân tố chính trong Chọn ngày theo Huyền Không Đại Quái là gì? Thiên, Địa hay Nhân?

Trong Chọn ngày theo Huyền Không Đại Quái, “Thiên” là gì và “Địa” là gì?

Các loại ngày trong Tam Nguyên 180 năm là gì? (Tam Nguyên Bất Bại Cục) (三元不敗局)?

Làm thế nào để xác định Quái Hành chính của một người trong Huyền Không Đại Quái? Bằng Ngày hay bằng Năm?

Sử dụng “Bí quyết kết hợp đặc biệt” của 1-3, 2-4, 6-8 và 7-9 như thế nào trong Chọn ngày theo Huyền Không Đại Quái?

Vì sao nếu chỉ biết Huyền Không Phi Tinh thì chưa đủ để chọn ngày tốt trong Chọn ngày theo Huyền Không Đại Quái?

Tại sao bạn muốn chọn một ngày nào đó nhưng chỉ có được thành công trong quan hệ tình cảm mà không đạt được sự giàu có?

Tại sao bạn muốn chọn một ngày nào đó nhưng chỉ có được tốt đẹp về sức khỏe mà không thịnh vượng trong kinh doanh?

Làm thế nào xác định được Trạch vận trong Chọn ngày theo Huyền Không Đại Quái? 24 Sơn vị? 64 Quẻ? Hay 8 Hướng trong Hậu Thiên Bát Quái?

Có cung Tam Sát (三煞) nào trong 24 Sơn vị của Quái Cấn (艮) Tốn (巽) Khôn (坤) và Càn (乾)?

Có cung Thái Tuế nào trong 24 Sơn vị  của Thiên Can không?

Tháng nào Tam Sát mạnh nhất (三煞) khi rơi vào cung hướng Nam?

Có phải Thái Tuế (太歲) bao gồm 45°? 22.5° ? hay 15°?

Bạn nên chọn tháng nào là tốt nhất khi nhà tọa hướng Đông Bắc của cung Sửu (丑)?

Trong Chọn ngày theo Huyền Không Đại Quái, mối quan hệ bên trong của Thiên, Địa và Nhân là gì?

Canh Dần Giáp Tý (庚寅甲子) có 2 Quẻ 4/2 và 3/1. Chúng ta nên chọn Quẻ nào trong chọn ngày?

Vì sao tương sinh ngoại và tương khắc ngoại có thể được xem như ngày tốt?

Vì sao một số ngày “Quái Tinh” được xem như ngày Đại Hung?

Linh Thần (零神) và Chính Thần (正神) trong Chọn ngày theo Huyền Không Đại Quái là gì?

Thất Tinh Đả Kiếp Pháp (七星打劫秘法) trong Chọn ngày theo Huyền Không Đại Quái là gì?

Quái Nội và Quái Ngoại trong Chọn ngày theo Huyền Không Đại Quái là gì?

 

Chương trình Khóa học  – Chọn ngày theo Huyền Không Đại Quái Hoàn Tất

1. Sự thành lập 64 Quẻ trong Huyền Không Đại Quái

2…Huyền Không Ngũ Hành

3. Huyền Không Vận Quái (Thiên Nguyên, Nhân Nguyên, Địa Nguyên và Phụ Mẫu tam ban quái)

4. Cách đọc Huyền Không Đại Quái và Huyền Không Vận Quái trên La Bàn

5. Cách lập sơ đồ Bát Tự một ngày bằng lịch Huyền Không Đại Quái

6. Sự kết hợp của Huyền Không Ngũ hành Kết hợp Thập Toàn

7. Sự kết hợp của Huyền Không Ngũ Hành Kết Hợp Hà Đồ

8. Thành lập Huyền Không Ngũ hành nguyên thủy

9. Chu kỳ sinh và diệt trong Huyền Không Ngũ Hành

10. Chọn ngày Đại Cát theo hướng trên La Bàn

11. Sự kết hợp của Huyền Không Vận Quái Thập Toàn

12. Sự kết hợp trong Hình thành Huyền Không Vận Quái cải biến

13. Thành lập Huyền Không Vận Quái nguyên thủy

14. Sự khác biệt của Tam Sát, Ngũ Hoàng và Tuế Phá trên La Bàn như thế nào

15. Ngày Tam Sát Đại Cát là gì?

16. Ngày Tam Sát Đại Hung là gì?

17. Chúng ta có thể chọn ngày Tam Sát an toàn để tăng cường hiệu quả tức thì như thế nào?

18. Mối quan hệ trong Huyền Không Đại Quái giữa Nhân Khí, Địa Khí và Thiên Khí

19. Ngày dời chuyển, sửa chữa,  bếp, cải tạo mồ mả

20. Ngày khai trương doanh nghiệp

21. Ngày có tác động tức thì

22. Chọn ngày Đại Cát cho năm nay như thế nào??

23. Làm thế nào để ứng dụng Huyền Không Vận Quái khi chọn đúng thời điểm.

Facebook Comments

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • 0
  • 272
  • 12.016
  • 237.196