Nhận Tẩy uế theo Phong Thủy

Trong thuật ngữ, khi chúng ta sống chung trong một tập thể, chúng ta đang chịu ảnh hưởng từ của từ trường, hoặc các yếu tố năng lượng trong từng khu vực cụ thể. Và các nguồn năng lượng này sẽ ảnh hưởng đến quá trình sống của chúng ta. […]

Trong thuật ngữ, khi chúng ta sống chung trong một tập thể, chúng ta đang chịu ảnh hưởng từ của từ trường, hoặc các yếu tố năng lượng trong từng khu vực cụ thể. Và các nguồn năng lượng này sẽ ảnh hưởng đến quá trình sống của chúng ta.

Tuy nhiên, môi trường bên ngoài cũng tạo ra nguồn năng lượng ảnh hưởng không hề nhẹ đến cuộc sống. Ngoài ra, còn có những nguồn năng lượng khác đến từ thập thiên can và thập nhị chi trần thế, ngũ sao vàng và Tai Sui .

Chúng ta cũng nên tìm ra những ngôi sao xấu gây bất lợi đến các thành viên gia đình.

Nhưng vẫn có cách khắc phụ hay không?

  • Các phương pháp chữa trị là gì?
  • Các lựa chọn thay thế khác là gì?
  •  Phong Thủy tốt đem lại lợi ích gì?
  • Hậu quả gì khi Phong Thủy xấu ?

Nghiên cứu từ việc điều tra trong quá khứ đã chỉ ra rằng có nhiều lý do giải thích vì sao các sự việc xảy ra một cách phức tạp. Và các kết quả tốt được thu thập tạo nên các giải pháp, không chỉ như một kiến thức mà còn là một học thuyết , nhưng phục vụ như một học thuyết để bảo vệ cuộc sống con người.

Facebook Comments

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • 0
  • 271
  • 12.015
  • 237.195