Môt số hình ảnh thầy Adam Trương cùng học trò của mình

Cập nhật 1 số hình ảnh gần đây giữa thầy Adam Trương (chuyên gia tư vấn cao cấp của Zen Phong Thủy kiêm giảng viên chính của trường CAFS) cùng với các học trò của ông đến từ Singapore, Malaysia, và Thái Lan, trong số nhiều học trò của thầy […]

Cập nhật 1 số hình ảnh gần đây giữa thầy Adam Trương (chuyên gia tư vấn cao cấp của Zen Phong Thủy kiêm giảng viên chính của trường CAFS) cùng với các học trò của ông đến từ Singapore, Malaysia, và Thái Lan, trong số nhiều học trò của thầy là những chuyên gia phong thủy có tên tuổi và uy tín tại Thái Lan và Malaysia, bên cạnh đó các học trò của thầy cũng là những chuyên gia IT, Kỹ sư, Kiến trúc sư, Công an, Chuyên viên văn phòng. Họ đến học khóa học đặc biệt chuyên sâu về phong thủy huyền không phi tinh, huyền không phi tinh cao cấp, huyền không đại quái do CAFS và thầy Adam Trương thiết kế và giảng dạy.

Ảnh 1. KHóa Học Huyền Không Đại Quái

Ảnh 2. Khóa Học Huyền Không Phi Tinh Cao Cấp

Ảnh 3. KHóa Học Huyền Không Phi Tinh

Facebook Comments