Thư chứng thực-Biến những thứ không thể thành có thể

Thư chứng thực-Biến những thứ không thể thành có thể Trong này là nội dung thư chứng thực của 1 khách hàng trong vô số khách hàng của Zen Phong Thủy, một điều đặc biệt đó là mặc dù người khách hàng này là người Sing gốc Ấn và theo […]

Thư chứng thực-Biến những thứ không thể thành có thể

Trong này là nội dung thư chứng thực của 1 khách hàng trong vô số khách hàng của Zen Phong Thủy, một điều đặc biệt đó là mặc dù người khách hàng này là người Sing gốc Ấn và theo đạo Hindu, song anh ta đã gửi gắm niềm tin tuyệt đối vào chúng tôi trong việc chỉnh sửa phong thủy cho ngôi nhà của anh ta bằng phương pháp phong thủy huyền không đại quái, phương pháp cao cấp nhất trong lĩnh vực phong thủy huyền không để giúp giải quyết các vấn đề tồn tại của ngôi nhà anh sau khi chúng tôi thực hiện công tác khảo sát và đánh giá thực trạng ngôi nhà với những kết luận trùng khớp hoàn toàn với những gì mà gia đình anh đã trải qua trong suốt thời gian sinh sống tại ngôi nhà đó.

Mặc dù có những khác biệt về sắc tộc, tôn giáo và niềm tin, song công việc chỉnh sửa phong thủy của chúng tôi tại ngôi nhà của anh đã không gây ra bất kỳ sự xung đột nào mà ngược lại đã đem lại những thay đổi tốt đẹp nhất cho ngôi nhà của anh.

Trong quá trình thực hiện đã không có bất cứ những thủ tục hay nghi lễ nào về tôn giáo nhằm đảm bảo tôn trọng sự khác biệt giữa các tôn giáo và tín ngưỡng.

Ít nhất cho đến bây giờ, chúng tôi có bằng chứng để khẳng định với mọi người đó là phong thủy huyền không nói riêng và các môn huyền học Trung Hoa nói chung có thể làm được những thứ tưởng như không thể, thứ phương pháp mà hầu hết rất nhiều người còn thành kiến khi so sánh chúng, bởi vì họ chưa có cơ hội được trải nghiệm những kết quả phi thường mà phương pháp này đã đem lại trong cuộc sống.

Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn khách hành đã không ngại bày tỏ những đánh giá chân thật này về chúng tôi cũng như có được những cơ hội trong việc chia sẻ và trao đổi kiến thức trước, trong quá trình và sau khi chúng tôi thực hiện, và đặc biệt hơn nữa đó là trong quá trình chỉnh sửa phong thủy tại ngôi nhà của anh chúng tôi đã nhận được sự hậu thuẫn về việc đồng ý cho các học viên đang theo học lúc bấy giờ của Zen Phong Thủy/Học Viện Phong THủy Trung Ương (CAFS) được tham dự thực hành.

Cuối cùng nhưng chưa phải hết, điều tôi muốn nói với mọi người đó là phong thủy huyền không là chân lý của vũ trụ càn khôn, nó tồn tại không bị ảnh hưởng, chi phối, hay tác động bởi vấn đề tôn giáo, sắc tộc, và niềm tin khác nhau, vấn đề là bạn có muốn trải nghiệm để cảm nhận về sự kỳ diệu của chân lý này hay không, và nếu muốn thì hãy cùng đồng hành với phương pháp phong thủy huyền không đại quái của chúng tôi trong cuộc sống này!

 

 

Facebook Comments