Rất nhiều người hiểu sai rằng một khi ngôi nhà họ ở có phong thuỷ tốt, thì họ sẽ có may mắn trong mọi thứ mãi mãi. Dưới đây là những giải thích ngoài những yếu tố về nghiệp lực.

Câu hỏi:  Rất nhiều người hiểu sai rằng một khi ngôi nhà họ ở có phong thuỷ tốt, thì họ sẽ có may mắn trong mọi thứ mãi mãi. Dưới đây là những giải thích ngoài những yếu tố về nghiệp lực. Trả lời:  Con người chúng ta là 1 […]

Câu hỏi: 

Rất nhiều người hiểu sai rằng một khi ngôi nhà họ ở có phong thuỷ tốt, thì họ sẽ có may mắn trong mọi thứ mãi mãi. Dưới đây là những giải thích ngoài những yếu tố về nghiệp lực.

Trả lời: 

Con người chúng ta là 1 tiểu vũ trụ hay 1 vũ trụ thu nhỏ, vì thế bản thân sẵn có những nguồn năng lượng riêng, tương tự đối với môi trường không gian về khoảng thời gian địa lý, và thời gian thiên lý tính từ thiên can và địa chi để hình thành nên 1 dạng khác về thời gian. Để có được phong thuỷ tốt nhất, mọi thành viên sống hay làm việc trong cùng 1 ngôi nhà, 1 văn phòng… cần phải có những năng lượng thuần khiết. Những người hay lui tới những chỗ vui chơi giải trí, hộp đêm, làng chơi, hay làm những việc phi đạo đức, tạo nghiệp xấu….họ sẽ hấp thu những nguồn năng lượng tiêu cực. Những người này sau khi trở về nhà hay nơi làm việc, những nguồn năng lượng này sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến phong thuỷ ở nơi đó. Những năng lượng tích cực thường hấp dẫn những năng lượng giống nó, và những năng lượng tiêu cực sẽ thu hút những nguồn năng lượng xấu vì  thế nếu 1 người có được ngôi nhà phong thuỷ tốt nhưng bản thân họ lại làm những việc không tốt thì những năng lượng tốt của ngôi nhà sẽ dần dần bị khoả lấp bằng những nguồn năng lượng xấu trong con người họ phát tán ra.

Những năng lượng xấu dưới dạng khí có thể khuếch tán từ trường tốt trong ngôi nhà, tương tự cũng như thế đối với loại năng lượng tích cực. Cường độ thay đổi trong việc phát tán phụ thuộc rất nhiều vào dòng năng lượng dương hay âm bên trong từng con người. Vì thế đừng nghĩ rằng bạn làm gì tốt hay xấu có thể không ai biết nhưng sẽ là tai hại cho phong thuỷ ngôi nhà của bạn. Chính vì thế mỗi khi chúng tôi chỉnh sửa hay cải tạo phong thuỷ cho nhà ở, nơi làm việc, cơ sở kinh doanh cho khách hàng, chúng tôi luôn nhắc nhở họ hãy luôn duy trì những việc làm tốt, sống có tâm và không lui tới những nơi có từ trường xấu là vì lý do đó và chúng tôi luôn giữ nguyên tắc không tư vấn cho những cơ sở kinh doanh có những hoạt động sát sinh hay có những dịch vụ và sản phẩm không lành mạnh và gây hại cho môi trường và vật sống. Có những nơi làm những việc kinh doanh với mô hình ban đầu có ý nghĩa cao đẹp nhưng rồi vì chạy theo lợi nhuận mà phá vỡ những cam kết cao đẹp đó và lao vào những việc làm không tốt hay chú trọng vào những dòng sản phẩm tạo ra nhiều từ trường tiêu cực, nhanh hay chậm phong thuỷ ở những nơi đó cho dù đã được chỉnh sửa tốt từ trước thì nó cũng tự thay đổi thành không tốt. Cũng tương tự, người thầy phong thuỷ sửa phong thuỷ cho ngôi nhà của bạn cũng cần những người năng lượng tốt. Bởi nếu người thầy phong thuỷ mà không có những nguồn năng lượng tích cực và thuần khiến, anh/chị ta cũng không thể xử lý và làm thay đổi những ảnh hưởng về phong thuỷ trong ngôi nhà bạn. Tất cả mọi thứ đều vận hành theo 2 chiều qua lại theo đúng như quy luật về đạo lý.

Facebook Comments

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • 1
  • 95
  • 2.290
  • 86.702